Avonlea Havanese (2024)

1. Avonlea Havanese - Avonlea Havanese dogs & puppies in ...

 • 16 apr 2023 · Independent experienced breeder of AKC Havanese since 2002. Located in southeastern Pennsylvania, we take joy in these delightful companion dogs ...

 • Avonlea Havanese

2. hillsborough havanese

 • HILLSBOROUGH HAVANESE. Located in North\Central. New Jersey ... Laila. Avonlea's You've Got Me on My Knees. AKC ... Havanese. LILY. LEXI. (Canine Good Citizen and ...

 • Four little girls!!

3. Breeder Directory List - Havanese Club of America

4. Avonlea Malinois in Minnesota - Good Dog

 • Get to know Avonlea Malinois in Minnesota. See puppy photos, reviews, health information. Easy to apply. Find the best Belgian Malinois for you.

5. Get Ready. Can you Believe How Darling These Havaneses Are?

 • Avonlea a Havanese Puppy via sandybennyninaseattleluver. Avonlea a Havanese Puppy via sandybennyninaseattleluver.

 • Don't be fooled by Huck's shy personality when you first meet him. This tiny ball of fluff has a personality that will wow you once he reaches his comfort zone. He loves to wrestle his alligator, play fetch, and run in tall grass, but will always end up as your snuggle buddy.

6. Havanese puppy dog for sale in Chadds Ford, Pennsylvania

 • Avonlea Havanese Chadds Ford Pennsylvania 19317. Private Private Contact By Email. phylcroberts@aol.com. Report a Scam. American Kennel Club. Health Checked.

 • Havanese puppies/dogs. Adorable red parti Havanese puppies ready for their new homes. Cleared by my vet, initial vaccinations and worming done. Two ar

7. Havanezer - Alles over dit hondenras - Purina.nl

 • De Havanezer is een schoothond, maar hij is stevig gebouwd. Hij is iets langer dan hij hoog is. Een volwassen hond is 23-28cm hoog en weegt ongeveer 3-6kg.

 • De Havanezer is een sterk schoothondje en kan goed overweg met kinderen en is erg speels. Daardoor is het een geliefd huisdier is. Lees hier meer.

8. Havanese breeders in Delaware | Havanese Puppies For Sale DE

 • Feel free to connect with them to discover what havanese puppies are for sale in DE today! Avonlea Havanese. Phyllis Roberts Delaware Valley E-Mail ...

 • If you are looking for Havanese Puppies For Sale DE, check out our list of havanese breeders located in Deleware here!

9. Havanezer - Hondencentrum

 • Lange levensverwachting: De Havanezer heeft een opmerkelijk lange levensverwachting voor honden, vaak leven ze tot 15 jaar of ouder. Eeuwige puppy: Hoewel ze ...

 • Alle informatie over de Havanezer. Ontdek alles over het uiterlijk, de aard, training, ...

10. Havanese - Alles over de Havanezer & puppy's

 • Deze website gaat over onze Havanezers, onze puppy's en de Havanezer in het algemeen. Naast alle activiteiten die wij met onze honden doen, fokken wij ook ...

 • Deze website gaat over onze Havanezers, onze puppy’s en de Havanezer in het algemeen. Naast alle activiteiten die wij met onze honden doen, fokken wij ook Havanezer pups op kleine schaal. Onze kennelnaam is “del Paradiso di Cani”. Wij wonen in de regio Antwerpen. Wij hechten veel belang aan de socialisatie. Daarnaast verzorgen wij ook dagelijks onze andere dieren, onze “Felici Animali”.

11. Welkom bij Estrella Brillante Havanese Winterswijk

 • Welkom bij Estrella Brillante Havanese. Sinds enkele jaren hebben wij havanezers, een werkelijk heel fantastisch ras! De havanezer is een kleine ...

 • Sinds enkele jaren hebben wij havanezers, een werkelijk heel fantastisch ras! De havanezer is een kleine gezelschapshond die erg houdt van gezelligheid en heel goed met kinderen om kan gaan. Het is een voordeel dat ze (bijna) niet haren. De havanezer is grappig en heeft een fantastisch karakter, kortom: een heel vrolijke, fijne en enorm lieve vriend!

12. About the Havanese

 • The Havanese are small companion dogs and are known for their nice character. They are very kind to children, cats and other species. They are dogs that love to ...

 • Contact  About us?  Havanese  Our dogs   News    Puppies  Our litters Links Guestbook

Avonlea Havanese (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated:

Views: 6271

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.