Quooker Installeren • MijnKluswijzer.nl (2024)

Menu

Quooker Installeren • MijnKluswijzer.nl (2)

|

Quooker Installeren • MijnKluswijzer.nl (3)

schematische weergave installatie

Een Quooker installeren is geen moeilijke klus wanneer je hier rustig de tijd voor neemt. Bij de aankoop van een quooker of andere kokend water kraan krijg je er altijd een handleiding bij, zodat je precies kunt zien wat je doet. Het is eerst belangrijk om te weten wat je precies gaat plaatsen: een Quooker kraan of een Quooker reservoir. Bij het plaatsen van een Quooker kraan moet je ten eerste rekening houden met de grootte van de kraan. Wanneer je nooit eerder een 35 mm kraan in je aanrechtblad hebt gehad, moet je dit eerst aanpassen. Het is belangrijk om eerst de kraan te installeren en daarna het reservoir. Hier vind je een stappenplan voor beide installaties.

 • Lees hier ook alles over de Quooker / Kokend waterkraan. (alle variatoes, merken, opties. etc)

Inhoud van deze kluswijzer:

Stappenplan Quooker installeren: de kraan

Om de Quooker kraan goed te plaatsen, is het belangrijk om vast te houden aan een duidelijk stappenplan met overzichtelijke stappen. Op deze manier zal de installatie in één keer goed gaan.

 1. Haal de kraan uit de doos en leg alles overzichtelijk naast elkaar. Zo behoud je het overzicht en raak je niets kwijt.
 2. Sluit de warm-, koud- en mengwaterslang aan op het kraandeel. Draai deze voorzichtig aan met steeksleutel 10 en 14.
 3. Druk de kraanpijpjes goed bij elkaar en steek ze een voor een in het kraangat. Zorg dat er minimaal 40 cm onder het gat vrij is voor het koppelstuk van de uittrekslang.
 4. Schuif de grondplaat en daarna de aantrekmoer over de leidingen. Draai deze aantrekmoer handvast en zet de kraan recht op het aanrechtblad met het logo naar voren.
 5. Draai de twee schroeven op de aantrekmoer vast met een kruiskopschroevendraaier.
 6. Druk de uittrekslang en mengwaterslang in het koppelstuk. Druk ze beiden goed aan en trek ze voorzichtig terug om zeker te zijn dat ze goed vast zitten.
 7. Controleer of het koppelstuk vrij loopt, en je kunt indien nodig de pijpjes van de kraan iets bijbuigen.

Stappenplan Quooker installeren: het reservoir

Nadat je de kraan hebt geïnstalleerd is het tijd om het reservoir van Quooker te installeren. In 10 stappen is het reservoir geplaatst en kun je genieten van je Quooker kraan.

 1. Zet de hoofdkraan dicht en monteer het reduceerventiel voor het t-stuk en daarna op de koudwaterleiding. Let hierbij op de montagerichting.
 2. Sluit de koudwaterslang aan op het t-stuk, met daartussen het afdichtzeefje.
 3. Aan het overgebleven zijde van het t-stuk sluit je de inlaatcombinatie aan. Hiervoor heb je een stuk koperen leiding nodig van ongeveer 5 cm die niet is meegeleverd. Op deze koperen leiding draai je de inlaadcombinatie vast.
 4. Op de inlaatcombinatie plaats je het mengventiel met daartussen een fiberring. Let er wel op dat de instelknop van de mengwatertemperatuur bereikbaar blijft.
 5. Sluit daarna de warmwaterslang aan op het mengventiel, met daartussen een afdichtzeefje.
 6. De volgende stap is het aansluiten van de afvoer. Dit doe je door een gat te boren in de afvoerleiding. Zet de nippel vast met pvc-lijm en maak hier de geribbelde afvoerslang aan vast. Deze afvoerslang sluit je ook aan op de trechter van de inlaatcombinatie.
 7. Pak het Quooker reservoir erbij en sluit de twee slangen aan op het mengventiel.
 8. Plaats een fiberring op het reservoir en draai de kokend waterslang goed vast met sleutel 10 en 14.
 9. Steek vervolgens het kraansnoer in een van de twee bestemde gaten, achter in de kap van het reservoir en druk deze stevig aan.
 10. Doe het netsnoer in een stopcontact, maar zet het reservoir nog niet aan. Controleer de installatie en zet alle kranen open om te controleren op eventuele lekkages.

Tips voor installatie quooker

Gebruik de tijd die je hebt ook gelijk om bij de kraan schoon te maken. Onder de kraan zit vaak wat kalkaanslag, dit kan je goed verwijderen op het moment dat je de nieuwe Quooker kraan installeert. Plaats je het reservoir en sluit je de afvoer aan? Leg een knoop in de geribbelde afvoerslang om in de toekomst nare geuren te voorkomen.

Quooker Installeren • MijnKluswijzer.nl (4)

Vakspecialist nodig?

Heb jij een vakspecialist nodig voor jouw klus? Vraag dan gratis en vrijblijvend offertes op en vergelijk de prijzen. Zo kun je tot wel 40% op de kosten besparen! Vul snel het formulier in.

Over ons

Quooker Installeren • MijnKluswijzer.nl (5)

Mijn Kluswijzer

Meer informatie

De #1 klus website van Nederland.Sinds bijna 10 jaar informeert MijnKluswijzer.nl handige en niet zo handige klussers bij klusjes in en rond het huis. Lees meer dan 490+ gidsen over het aanleggen / plaatsen en installeren van allerlei zaken rondom en in het huis.Heb je het gevoel dat een artikel iets mist of incorrect is? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

Reactie plaatsen

Quooker Installeren • MijnKluswijzer.nl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated:

Views: 5817

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.